กายภาพบำบัดกับอาการกระดูกสันหลังคด

(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)

มนุษย์เราถูกกำหนดให้มีโครงสร้างหลักที่ช่วยพยุงร่างกายเอาไว้นั่นคือกระดูกสันหลัง โดยปกติแล้วกระดูกสันหลังของคนทั่วไปจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงเมื่อสังเกตจากด้านหลัง แต่ในผู้ที่มีกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) เมื่อสังเกตจากด้านหลังจะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนคนทั่วไปแต่จะมีลักษณะเอนไปทางด้านซ้ายไม่ก็ด้านขวา ทำให้ดูไม่สวยงาม บุคลิกภาพไปดีและไม่น่ามอง ถ้าหากเป็นมากๆอาจก่อให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหรือมีอาการปวดหลัง

สาเหตุของกระดูกสันหลังคดในปัจจุบันส่วนใหญ่มากกว่า 85% ไม่ทราบสาเหตุ ในส่วนที่เหลือก็อาจจากสาเหตุบางประการ เช่น เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด กระดูกสันหลังคดจากขาที่ยาวไม่เท่ากัน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันกระดูกสันหลังคดสามารถพบได้ตั้งแต่ในเด็กจนถึงผู้ใหญ่ และพบมากสุดในช่วงวัยรุ่นเนื่องจากเป็นวัยที่กระดูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เสี่ยงต่อการกระดูกสันหลังคด

อาการกระดูกสันหลังคดในผู้ป่วยแต่ละรายจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่ากระดูกคดเป็นมุมมากน้อยเพียงใด  ลักษณะอาการต่างๆสังเกตได้มีดังต่อไปนี้ การเดินผิดปกติ , ไหล่หรือสะโพก 2 ข้าง สูงไม่เท่ากัน , ปวดหลัง ,    มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติเวลาออกแรงหรือทำกิจกรรมต่างๆ

ความอันตรายของอาการกระดูกสันหลังคด โดยปกติทั่วไปอาการกระดูกสันหลังคดไม่ได้อันตรายต่อร่างกายโดยตรง เพียงแต่จะทำให้ผู้ที่เป็นมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี ไม่สวยงาม เกิดความไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิต แต่หากมีการคดในองศาที่มากเกินไป อาจทำให้เหนื่อยง่าย เนื่องจากพื้นที่บริเวณทรวงอกเล็กลงทำให้ปอดไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย

(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)

วิธีการทำกายภาพบำบัด สำหรับอาการกระดูกสันหลังคด

  • ผู้ป่วยทำการตรวจประเมินและวิเคราะห์อาการกระดูกสันหลังคด
  • นักกายภาพบำบัดอธิบายและให้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ทางด้านสรีระและโครงสร้างของร่างกาย และภาวะกระดูกสันหลังคดของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
  • การจัดท่าทางที่เหมาะสมกับลักษณะของกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อช่วยปรับให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ถูกต้อง และการหายใจที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • จัดวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อลักษณะของกระดูกสันหลังคดในแต่ละรูปแบบเพื่อผู้ป่วยที่มีลักษณะแตกต่างกัน

 

ทั้งนี้การบำบัดจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นอยู่ที่ผู้ป่วยมีระเบียบต่อตนเองในการตั้งใจปฏิบัติตามวิธีการทำกายภาพบำบัดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ หากผู้ป่วยมีความพยายามอดทนและมีระเบียนวินัย มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติตามวิธีการทำกายภาพบำบัดเชื่อว่าอาการกระดูกสันหลังคดต้องมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรืออาจจะหายได้

 

อ่านบทความแล้วหากสนใจสินค้าอุปกรณ์กายภาพบำบัดของเรา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 086-328-5689, 095-887-2567, 086-536-5752 หรือ เมนู สินค้า ครับ

Leave a Reply