โต๊ะทำงานแบบปรับสูงต่ำได้ / Adjustable desk
โต๊ะทำงานแบบปรับสูงต่ำได้ / Adjustable desk
โต๊ะทำงานแบบปรับสูงต่ำได้ / Adjustable desk

    สำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นนั่งทำงาน  ขาโต๊ะทั้ง  2  ด้านสามารถปรับระดับขึ้น ลงให้พอดีกับตัวผู้ป่วย โต๊ะทำงานผู้พิการ โต๊ะทำงานแบบปรับสูงต่ำ     Adjustable desk   For patients who use a wheelchair … Read More

not rated ฿25,000 Add to cart