ราวฝึกเดิน 2 บาร์คู่ขนาน / 2 Parallel bars with board
ราวฝึกเดิน 2 บาร์คู่ขนาน / 2 Parallel bars with board
ราวฝึกเดิน 2 บาร์คู่ขนาน / 2 Parallel bars with board

    ใช้เพื่อฝึกการยืน เดิน , ฝึกการลงนํ้าหนัก ข้อต่อต่างๆ เช่น สะโพก เข่า ขา เท้า ลดปัญหาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนอนติดเตียง  เพิ่มความมั่นคงขณะเดิน ป้องกันการเดินล้ม เหมาะสําหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง กําลังขาน้อย มีอาการเกร็ง , ผู้ป่วยหลังผ่าตัด … Read More

not rated ฿43,000 Add to cart