DOUBLE CURVED
DOUBLE CURVED
not rated ฿13,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีครีม
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีครีม
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีครีม

คุณสมบัติ เป็นดินน้ำมันชนิดพิเศษ จากต่างประเทศ ใช้ในทางกายภาพบำบัด แลชพกิจกรรมบำบัด ช่วยฟื้นฟูการทำงานของมือ และนิ้วมือ ใช้บริหาร เพื่อเพิ่มความแข็งแรวและความคล่องตัวในการหยิบจับสิ้งของ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาและนิ่วไม่แข็งแรง เนื่องจากเป็นอัมพฤก อัมพาต สีครีม นิ่มที่สุด เหมาะกับ คนที่มีแรงน้อย สามารถขยับมือ และนิ้วมือได้ หรือกำมือได้อย่างหลวมๆ

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีดำ
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีดำ
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีดำ

สีดำ แข็งมาก เหมาะกับนักกีฬา หรือผู้ที่มีแรงเยอะๆ

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีฟ้า
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีฟ้า
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีฟ้า

สีฟ้า แข็ง เหมาะกับคน ที่มีแรงแกติ จนถึงนักกีฬา

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีเหลือง
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีเหลือง
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีเหลือง

สีเหลือง นิ่ม เหมาะกับคนที่มีแรง สามารถกำมือได้ มีแรงบีบมือเล็กน้อย

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีแดง
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีแดง
ดินน้ำมันกายภาพบำบัด สีแดง

สีแดง นิ่มปานกลาง เหมาะกับคนที่มีแรงเหมือนคนปกติ แต่ยังขยับหรือเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัวนัก

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาะบำบัด สีเขียว
ดินน้ำมันกายภาะบำบัด สีเขียว
ดินน้ำมันกายภาะบำบัด สีเขียว

สีเขียว ค่อนข้างเหนียว เหมาะกับคนที่มีแรงปกติ เน้นการ ออกกำลังกล้ามเนื้อนิ้วมือ และกล้ามเนื้อฝ่ามือ

not rated ฿3,500 Add to cart